Sorgh

Zorgpersoneel inhuren

Zorginstellingen kunnen bij Sorgh detachering zorgpersoneel inhuren. Wij ontzorgen uw zorginstelling en bieden uw cliënten professionele zorg en vertrouwde nabijheid. Extra handen of specialistische kennis nodig? Onze zorgprofessionals staan voor u klaar!

Gediplomeerd en ervaren zorgpersoneel

Wanneer u zorgpersoneel inhuurt, wilt u zeker weten dat de zorg deskundig is. Sorgh detachering begrijpt dat en heeft deskundigheid hoog in het vaandel staan. Onze zorgprofessionals zijn daarom allemaal gediplomeerd en beschikken over een VOG-verklaring en relevante werkervaring. Ze hebben daarnaast een betrouwbare en discrete werkhouding en zijn representatief voor uw organisatie. 

Lees meer over ons en over onze visie 

Op zoek naar gespecialiseerd zorgpersoneel?  

U kunt bij ons terecht voor alle vormen van zorg binnen de particuliere zorg en PGB, dus ook voor zorgprofessionals die ervaring hebben in complexe en intensieve zorg. Sorgh detachering is in het bijzonder gespecialiseerd in gehandicaptenzorg, zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en jeugdzorg. We bieden al deze zorg aan vanuit de Bijbelse visie dat onze naaste – in zijn of haar vertrouwde omgeving – als persoon gerespecteerd en gewaardeerd wordt om wie hij is. 

Huur zorgpersoneel in voor: 

 • Tijdelijk of langdurig tekort aan personeel
 • Organisatie en reorganisatie van vastgelopen teams
 • Crisissituaties
 • Medewerker- en instellingsgerichte zorg
 • Zorg- en signaleringsplannen
 • Zorg in uw identiteitsgebonden zorginstelling
 • PGB

Bekijk onze werkwijze

Cliëntgerichte zorg

Alle zorg die wij aan uw cliënten bieden is cliëntgericht. Dat betekent dat we individuele zorg bieden zoals uw cliënt dat vraagt en gewend is. Identiteit, eigenheid en vertrouwdheid staan bij Sorgh detachering dan ook hoog in het vaandel. Het is ons dagelijkse uitgangspunt dat uw cliënten geen verschil ervaren – in deskundige zorg, eigenheid en vertrouwdheid – tussen uw vaste medewerkers en onze zorgverleners. Sorgh detachering is gespecialiseerd in de volgende doelgroepen: 

 • Gehandicaptenzorg
 • Sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG)
 • Licht verstandelijke gehandicapten (LVG)
 • Meervoudig complex gehandicapten (MCG)
 • Moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS)
 • Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen (MCDD)

Specialistische kennis nodig?

De kennis en ervaring die wij hebben in deze specialismen delen we graag met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld door het bieden van deskundige begeleiding bij een crisissituatie of medewerkergerichte kennisoverdracht gericht op verdere professionalisering. Zelfs op maat verzorgde trainingen, coachings- en en adviestrajecten behoren tot de mogelijkheden. Meer over weten? Neem contact met ons op!

Aanvraagformulier flexibel inzetbaar zorgpersoneel

Onze visie

Wij verlenen zorg zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Het welbevinden van de cliënten staat daarom centraal. 

Meer over ons
Thuis in zorg met heel ons hart!