Sorgh

Sorgh detachering

Sorgh is een landelijke zorgverlener en onderdeel van Eleos. Onze flexibele zorgprofessionals bieden deskundige en vertrouwde zorg binnen de GGZ, GHZ en V&V. Maar ook aan kleinschalige wooninitiatieven, zorgboerderijen en aan particulieren.

Sorgh is onderdeel van Eleos

Sorgh is onderdeel van Stichting Eleos, christelijke ggz.

Over ons

Wij verlenen zorg zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Het welbevinden van de cliënten staat daarom centraal. 

Meer over ons
Thuis in zorg met heel ons hart!