Sorgh

Sorgh detachering

Sorgh detachering is onderdeel van Eleos. Sorgh detachering is een landelijke zorgverlener. Onze flexibele zorgprofessionals bieden deskundige en vertrouwde zorg voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en particulieren. 

Sorgh detachering en Eleos

Sorgh detachering is nu onderdeel van Stichting Eleos, christelijke ggz.
Meer informatie volgt. 

Over ons

Wij verlenen zorg zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Het welbevinden van de cliënten staat daarom centraal. 

Meer over ons
Thuis in zorg met heel ons hart!