Sorgh

Complimenten en klachten

Wij zijn een jonge organisatie die goed naar u kan en zal luisteren.

Klachtenregeling Sorgh detachering

Heeft u een compliment of klacht? Dan horen we het graag. Op die manier kunnen wij onze hulp verbeteren. Iedere medewerker binnen Sorgh zal tijd maken of creëeren om naar u te luisteren. Dit kan soms gepland worden in verband met de rust op de groep, of het werkrooster.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de hulp die u ontvangt van ons? Dan kunt u een klacht indienen. Een klacht zien we als een kans om de kwaliteit van onze hulp te verbeteren. Stuur een e-mail met uw klacht en uw contactgegevens naar klachten@eleos.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook onze accountmanager bellen op telefoonnummer 088-892 1028. Onze accountmanager is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bent u niet tevreden over onze afhandeling?

Onze klachtenfunctionaris kan u ook de contactgegevens geven van de externe klachtenfunctionaris.  Of stuur zelf een e-mail met uw contactgegevens naar externeklachtencommissie@eleos.nl.

Een formele klacht indienen.

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten.

Bekijk de registratieverklaring

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Onze visie

Wij verlenen zorg zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Het welbevinden van de cliënten staat daarom centraal. 

Meer over ons
Thuis in zorg met heel ons hart!