Sorgh

Complimenten en klachten

Wij zijn een jonge organisatie die goed naar u kan en zal luisteren.

Klachtenregeling Sorgh detachering

Wij zijn een jonge organisatie die goed naar u kan en zal luisteren. Uw ideeën staan aan de basis van onze verbeteringen. Iedere medewerker binnen Sorgh detachering zal de tijd maken of creëren om naar u te luisteren. Dit kan soms gepland moeten worden in verband met de rust op de groep, of het dienstenpatroon. 

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de hulp die u ontvangt van ons? Dan kunt u een klacht indienen. Een klacht zien we als een kans om onze hulp te verbeteren. Stuur een e-mail met uw klacht en uw contactgegevens naar klachten@eleos.nl. Of bel onze klachtenfunctionaris op telefoonnummer 088-892 10 12. Onze klachtenfunctionaris is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Of geef uw klacht door via het klachtenformulier. Dat kan via het contactformulier

Bent u niet tevreden over onze afhandeling?

Onze klachtenfunctionaris kan u ook de contactgegevens geven van de externe klachtenfunctionaris.  Of stuur zelf een e-mail met uw contactgegevens naar externeklachtencommissie@eleos.nl.

Een formele klacht indienen.

U heeft alles naar gedaan maar vind geen gehoor met uw klacht. Dan is Sorgh detachering aangesloten bij de geschillencommissie zorg op Klachtenloket Zorg - De Geschillencommissie Zorg

Bekijk de registratieverklaring

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. 

Voor meer informatie kunt u kijken op degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Onze visie

Wij verlenen zorg zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Het welbevinden van de cliënten staat daarom centraal. 

Meer over ons
Thuis in zorg met heel ons hart!