Sorgh

Identiteitsgebonden

Zorg in eigen sfeer, dat geeft een vertrouwd gevoel. Iemand in uw thuissituatie of instelling die uw levensovertuiging deelt, uw afkomst kent en uw normen en waarden respecteert. Bij Sorgh detachering begrijpen we dat deze aansluiting essentieel is in de dagelijkse zorg voor u(w cliënt).

Wat is identiteitsgebonden zorg?

Daarom bieden we identiteitsgebonden zorg aan in thuissituaties en zorginstellingen. Daarnaast zien we het echter ook als onze Bijbelse opdracht om passende, deskundige en betrouwbare zorg te verlenen aan eenieder – ongeacht leefwijze of geloofsovertuiging – die om hulp verlegen zit. Bent ú daarom op zoek naar een passende zorgprofessional in uw thuissituatie of (identiteitsgebonden) instelling? Sorgh detachering staat voor u klaar.

U bent gewend om uit de Bijbel te lezen, te bidden en te danken voor het eten en wenst graag een medewerker die u ondersteunt bij het bezoeken van een kerkdienst. Zomaar drie voorbeelden die in uw dagelijkse leven van wezenlijk belang zijn. Zaken die uw zorgverlener raken. Sorgh detachering begrijpt dat en biedt daarom passende, identiteitsgebonden zorg aan. Met een medewerker van Sorgh detachering bent u ervan verzekerd dat u zorg ontvangt die past bij uw leefwijze, normen en waarden en geloofsovertuiging. 

Identiteitsgebonden zorg is beter

Zorg ontvangen in eigen sfeer is niet alleen vertrouwd voor de cliënt en zijn of haar omgeving, uit onderzoek blijkt zelfs dat passende, identiteitsgebonden zorg een grotere positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid. Iets wat wij van Sorgh detachering begrijpen. Daarom bieden we zorg aan zoals we die zelf zouden willen ontvangen: vertrouwd, persoonlijk, deskundig. 

Identiteitsgebonden zorg voelt vertrouwd

Bij Sorgh detachering begrijpen we dat de aansluiting bij de identiteit en levenswijze van u(w cliënt) essentieel is voor het welbevinden. Daarom bieden we identiteitsgebonden zorg aan in thuissituaties en zorginstellingen. Aan (reformatorische) christenen die, ongeacht kerkverband, hun levensovertuiging graag terugzien in de dagelijkse zorg. Waardeert u(w cliënt) het bijvoorbeeld dat de zorgmedewerker een rok draagt of dat er rond koffietijd voorgelezen wordt uit de Bijbel? Sorgh detachering-medewerkers begrijpen dat en verlenen dan ook zorg zoals ze die zelf zouden willen ontvangen. 

Identiteitsgebonden zorg voor iedereen

Naast het bieden van identiteitsgebonden zorg aan jongeren en ouderen uit de gereformeerde gezindte, ziet Sorgh detachering het als een Bijbelse opdracht om naasten in nood liefdevolle, persoonlijk en deskundige zorg te bieden. Ook in de zorg voor onze niet-christelijke naasten tonen onze medewerkers uiteraard respect en waardering voor zorgvragers die gebruik willen maken van Sorgh detachering-diensten. Zo zorgen we ervoor dat goede zorg goed voelt. Voor iedereen.

Over ons

Wij verlenen zorg zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Het welbevinden van de cliënten staat daarom centraal. 

Meer over ons
Thuis in zorg met heel ons hart!