Sorgh

Over ons

Sorgh detachering is een landelijke zorgverlener. Onze flexibele zorgprofessionals bieden deskundige en vertrouwde zorg voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en particulieren. Uw zorgvraag is ons uitgangspunt!

Visie op zorg

Zorg bieden zoals je die zelf zou willen ontvangen. Dat is het uitgangspunt van Sorgh detachering. In ons dagelijks werk staat het welbevinden van de cliënt (in uw zorginstelling) daarom altijd centraal. Persoonlijk, vertrouwd en met oog voor eigenheid en identiteit. Wat dat van onze zorgprofessionals vraagt? Deskundigheid, flexibiliteit en vertrouwdheid met de wensen en omgeving van de cliënt. Sorgh detachering is ervan overtuigd dat we met onze ‘matches’ ervoor zorgen dat zorg altijd goed voelt. Voor u, uw cliënt én voor onze zorgprofessionals. 

Thuis in zorg, met heel ons hart! 

Wij bieden flexibele zorgprofessionals voor zorginstellingen en particulieren. Ook als dat is in complexe, intensieve en uitdagende situaties. Sorgh detachering is dan ook in het bijzonder gespecialiseerd in gehandicaptenzorg, moeilijk verstaanbaar gedrag en jeugdzorg. We bieden deze zorg aan vanuit de Bijbelse visie dat onze naaste – in zijn of haar vertrouwde omgeving – als persoon gerespecteerd en gewaardeerd wordt om wie hij is. Bent u in uw thuissituatie of voor uw (reformatorisch-)christelijke zorginstelling op zoek naar een zorgprofessional? Sorgh detachering biedt u vertrouwde zorg, met oog voor eigenheid en identiteit. 

Bij ons werken?

Sorgh jij voor een glimlach bij onze clienten in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg of thuiszorg? Solliciteer bij ons!

Bekijk vacatures
Thuis in zorg met heel ons hart!