Sorgh

Ouderensorgh

Voor veel ouderen die hulpbehoevend, langdurig ziek of gehandicapt zijn is extra zorg nodig.In de vertrouwde thuissituatie of ergens elders. De zorgprofessionals van Sorgh detachering bieden deskundige, vertrouwde ouderenzorg – in uw zorginstelling of thuis – en zijn ervaren in begeleiding bij o.a. palliatieve zorg en mantelzorgtrajecten. 

Specialistische zorg voor ouderen

Door veranderingen in het zorglandschap blijven ouderen steeds langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving wonen. Vaak is er echter wel zorg en ondersteuning nodig om hen bij te staan. Sorgh detachering vindt het belangrijk dat ouderen ook in deze fase van hun leven de zorg krijgen die bij hen past. Daarom bieden wij vertrouwde, deskundige en identiteitsgebonden zorg. Wat is uw zorgvraag? Onze medewerkers helpen u er graag bij!

Flexibele en deskundige ouderenzorg

U kunt bij ons terecht voor elke vorm van zorg binnen de particuliere zorg en PGB. Wij bieden gespecialiseerde, flexibele en deskundige ouderenzorg in de vorm van:

  • Particuliere ouderenzorg
  • 24 uurs-zorg
  • Palliatieve zorg
  • Zorg voor eenzame ouderen
  • Begeleiding bij administratie en geldzaken
  • Ondersteuning van mantelzorgers

Vertrouwde ouderenzorg 

Binnen een zorginstelling, verpleeghuis, verzorgingshuis of in de eigen woning van de oudere bieden onze zorgprofessionals betrouwbare, deskundige en vertrouwde zorg. Oog voor de eigenheid en identiteit van de oudere is daarbij ons uitgangspunt. We vinden het namelijk belangrijk dat ouderen zorg ontvangen die past bij hun afkomst, (kerkelijke) achtergrond en leefwijze. Oog voor de ander, zorg voor elkaar: dat brengen de medewerkers van Sorgh detachering dagelijks in de praktijk. 

Meer weten?

Bent u op zoek naar deskundige (particuliere) ouderenzorg? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wat is uw zorgvraag? Sorgh detachering helpt u graag. 

Zorgpersoneel inhuren?

Wij ontzorgen uw zorginstelling en geven uw cliënten professionele nabijheid. Extra handen of specialistische kennis nodig? 

zorgprofessionals inhuren
Thuis in zorg met heel ons hart!